วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Service Mind ดูแลศิลปินและสามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
- มีใจรักในงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมได้
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องในระบบ Social Media (Youtube & Facebook)
- พอมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของเกมออนไลน์ เกมมือถือ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft พื้นฐานได้ Words, Excel, Powerpoint
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้ (เป็นบางครั้ง)
- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

- หากมีความรู้หรือความเข้าใจด้านการทำคลิปการไลฟ์สตรีม (จะพิจารณาเป็นการพิเศษ)
- หากมีประสบการณ์ด้านการงานโปรดักชั่นหรือการตัดต่อ (จะพิจารณาเป็นการพิเศษ)
- หากมีประสบการณ์ด้านงานโฆษณา Digital Agency หรือ Digital Marketing (จะพิจารณาเป็นการพิเศษ)
- หากพูดภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นการพิเศษ)

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์