Steam
    บนระบบ Steam นั้นนอกจากจะเป็นแหล่งจัดจำหน่ายเกม PC ในรูปแบบดิจิตอลออนไลน์ที่มีเกมให้เลือกมากมายแล้ว ทาง Steam ยังมีบริการอื่นๆ สอดแทรกเพิ่มเติมเพื่อเหล่าคอเกมด้วย หนึ่งในนั้นคือระบบแบบสำรวจที่ทาง Steam จะสอบถามเหล่าผู้ใช้งานในเรื่องต่างๆ และในผลสำรวจล่าสุดมีตัวเลขที่น่าสนใจชี้ว่า "ผู้ใช้งาน Steam นิยมใช้การ์ดจอค่ายเขียวและ Windows 7 แบบ 64 bit"

Steam
    โดยจากกราฟข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นจะเห็นได้ว่าผู้ใช้งาน Steam ใช้งานการ์ดจอของทาง NVIDIA สูงถึง 85.3 เปอร์เซนต์ ส่วนของทางค่ายแดงอย่าง AMD มีผู้ใช้เพียง 8.91 เปอร์เซนต์เท่านั้น
    ต่อด้วยระบบประมวลผลกลางหรือ CPU ทางผู้ใช้งาน Steam ก็เทใจไปที่ INTEL มากกว่า AMD ส่วนระบบปฎิบัติการที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Windows 7 แบบ 64 bit

Steam  
    นอกจากนี้ทาง Steam ยังได้เปิดเผยตัวเลขข้อมูลที่น่าสนใจอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ DX10/11/112, รูปแบบ CPU ที่ใช้, เครื่อง VR และอื่นๆ ที่ผู้ใช้งาน Steam ชอบอะไรที่สุด ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับ 

    ที่มา: http://store.steampowered.com

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์