คณะผู้จัดงาน THAILAND GAME SHOW BIG FESTIVAL เข้ามอบเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม TGSBIG Charity 2017 ให้กับทาง มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในปีนี้ได้เงินบริจาคถึง 165,150 บาท
        คณะผู้จัดงาน THAILAND GAME SHOW BIG FESTIVAL นำโดยคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และคุณพาทิศ มหากิตติคุณ เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 165,150 บาท แก่ตัวแทนจาก มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
        โดยเงินที่นำมาบริจาคนั้น ได้มาจากการจัดกิจกรรม TGSBIG Charity ภายในงาน THAILAND GAME SHOW BIG FESTIVAL 2017 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2017 ซึ่งมีของทั้งจากผู้ร่วมออกงาน, พาร์ทเนอร์ รวมถึงเหล่าแคสเตอร์สังกัด Online Station ที่รวมนำของมาร่วมประมูลในครั้งนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งเหล่าผู้นำของมาประมูล และผู้ที่เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะได้ของไปใช้แล้ว ยังได้ร่วมทำบุญไปด้วยกันอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์