ข่าวดีสำหรับชาวคอสเพลย์ที่สนใจร่วมงาน Thailand Game Show BIG Festival 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นที่รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 นี้ครับ เมื่อทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้การสนับสนุนในการเปิดรับสมัครการประกวด TGSBIG Cosplay Contest 2017 เพิ่มอีกสาขา ได้แก่สาขา Amazing Thailand โดยแบ่งเป็น 2 รางวัล ดังนี้

- Best Male Amazing Thailand จำนวน 1 รางวัล
- Best Female Amazing Thailand จำนวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ การประกวดในสาขา Amazing Thailand ทางผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์รูปแบบชุดขึ้นมาเอง ที่สื่อถึงวัฒนธรรม ประเพณี และสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจะมีเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. ความสวยงามของชุดและอุปกรณ์ 10 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
3. การสื่อถึงจังหวัดที่เป็นที่มาหรือต้นแบบ 10 คะแนน

รวมทั้งสิ้น 30 คะแนน

เพื่อนๆ ที่สนใจสมัครประกวด สามารถสมัครได้ทาง (คลิกที่นี่)


รายละเอียดต่างๆ ของการประกวด TGSBIG Cosplay Contest 2017

สถานที่ประกวด: รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยจะเริ่มตั้งขบวนพาเหรดเวลา 12:00 น. และเวลาประกวดบนเวทีคือ 13:00 น. - 16:00 น.

วิธีการสมัครเข้าประกวด
- สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
- ผู้เข้าประกวดที่ได้รับอีเมล์ยืนยันจากทีมงาน จะต้องตอบกลับพร้อมส่งไฟล์เพลงหรือคลิปวีดิโอให้ครบถ้วน ภายในคืนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 23.59 น.

รูปแบบกิจกรรมและเงื่อนไขการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้ามารายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.30 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
2. ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมการเดินพาเหรด Cosplay ในเวลา 12.30 น. และจึงเริ่มการประกวดตามลำดับเบอร์ที่ได้รับ
3. ผู้เข้าประกวดจะมีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีประมาณ 1 นาที ให้เหมาะสมกับชุดที่แต่ง หรือกับบทบาทของตัวละครต่อหน้าคณะกรรมการ
4. สามารถนำเพลงที่ต้องการนำเสนอมาใช้ในการแสดงได้
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรมพาเหรด และขึ้นแสดงตัวบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการได้บันทึกคะแนน จึงจะถือว่าการประกวดเสร็จสิ้นสมบูรณ์

กติกาการประกวด
1. สามารถใส่ชุดได้ทั้งแบบชุดผ้าและชุดเกราะ
2. ชุด Cosplay ของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่วาบหวามเกินไปเพื่อศีลธรรมอันดีของสังคม 
3. การตัดสิน Cosplay จะดูจากรูปต้นฉบับที่ส่งมาพร้อมใบสมัครการประกวด ซึ่งต้องเป็นภาพ Official ของตัวละครนั้นๆ ยกเว้นประเภทผู้ประกวดประเภท Best Male Amazing Thailand และ Best Female Amazing Thailand จะต้องสร้างสรรค์รูปแบบชุดขึ้นมาเองที่สื่อถึง วัฒนธรรม ประเพณี และสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
4. ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เลือกประเภทของการประกวดได้ตราบใดที่เข้าเงื่อนไขนั้น
5. ช่วงอายุของการประกวดคอสเพลย์ประเภท Best Kids คือ 5-12 ปี
6. การตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางการประกวด
10.00 - 11.30 น. ลงทะเบียนยืนยันตน และลงทะเบียนประกวดหน้างาน
12.00 - 13.00 น. เตรียมตั้งแถวเพื่อเดินขบวนพาเหรด เข้าสู่เวทีการประกวด
13.00 - 15.45 น. ประกวดในประเภทตัวละครจาก Game และ Anime ไม่จำกัดค่าย
15.45 - 16.00 น. พิธีมอบรางวัล และ Lifetime Achievement Awards

ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay
1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้ปกปิดมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2. กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ สามารถแลกบัตรเพื่อเข้าบริเวณงานได้ที่ลิฟต์ขนส่งตามแผนที่ ขึ้นมาชั้น 5 จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน
3. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGSBIG 2017 คือภายในรอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เท่านั้น 
**กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
5. จุดเก็บของสามารถติดต่อได้บริเวณหน้างานใกล้จุดจำหน่ายตั๋ว
6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์