Password

    ทุกวันนี้ความปลอดภัยทางบนอินเทอร์เน็ตนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยวิธีพื้นฐานที่นำมาใช้ป้องกันเพื่อความปลอดภัยคือการตั้งค่ารหัสผ่าน (Password) ให้กับไฟล์งานสำคัญๆ หรือการเข้าใช้งานสื่อต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต และในวันนี้ทาง SplashData (บริษัทดูแลด้านความปลอดภัย) เขาได้เผยอันดับรายชื่อรหัสผ่าน (Password) สุดห่วยแห่งปีที่ไม่ควรตั้งตามแบบอย่างแรง ส่วนจะมีรายชื่ออะไรบ้างนั่นไปดูกันครับ

Password

1    123456  
2    password
3    123456789
4    12345678
5    12345
6    111111
7    1234567
8    sunshine
9    qwerty
10    iloveyou

Password

11    princess
12    admin
13    welcome 
14    666666
15    abc123
16    football
17    123123
18    monkey
19    654321
20    !@#$%^&*

Password

Password

    สำหรับการตั้งรหัสผ่านแบบ "123456" และ "password" ยังคงติดอันดับมาแรงอย่างไม่เปลี่ยนแปลง เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆ ต้องการดูชื่อรหัสผ่าน (Password) สุดห่วยแห่งปีเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ www.prweb.com

ที่มา: www.prweb.com

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์