SplashData บริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย ได้เปิดเผยรายงานประจำปีเกี่ยวกับ พาสเวิร์ดยอดแย่ประจำปี โดยพาสเวิร์ดเดิมๆ ยังคงติดโผอยู่ แต่ก็จะมีคำใหม่ติดอันดับเข้ามาด้วยอย่าง starwars หรือ dragon เป็นต้น
       โดยอันดับต่างๆ ที่จัดขึ้นนี้ ได้ข้อมูลมาจาก 5 ล้านพาสเวิร์ดที่หลุดออกมาจากแถบอเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก โดยพาสเวิร์ดที่ติดอันดับยังคงเป็นพาสเวิร์ดเดิมๆ ที่ติดอันดับจากปีก่อน เช่น 123456, Password หรือ 12345678 เป็นต้น
        แต่ก็จะมีคำอื่นๆ ที่ติดเพิ่มเข้ามาใหม่ เช่น starwars ติดอันดับที่ 16  หรือ dragon ที่ติดอันดับ 18 ซึ่งคำพวกนี้จะเป็นคำที่เกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆ ที่เห็น หรือที่ดูประจำ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า เราควรตั้งพาสเวิร์ดอย่างน้อย 12 ตัวอักษร ที่ประกอบไปด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิเศษ รวมถึงควรตั้งพาสเวิร์ดที่แตกต่างกันในแต่ละเว็บไซต์ หรือบริการต่างๆ ด้วย

อันดับที่ 1 - 123456
อันดับที่ 2 - Password
อันดับที่ 3 - 12345678
อันดับที่ 4 - qwerty
อันดับที่ 5 - 12345
อันดับที่ 6 - 123456789
อันดับที่ 7 - letmein
อันดับที่ 8 - 1234567
อันดับที่ 9 - football
อันดับที่ 10 - iloveyou

ที่มา : time.com
 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์