เมื่อ Deadpool อยากขอโทษ David Beckham

Play Video

Get your Deadpool 2 tickets at http://www.Deadpool.com

After surviving a near fatal bovine attack, a disfigured cafeteria chef (Wade Wilson) struggles to fulfill his dream of becoming Mayberry’s hottest bartender while also learning to cope with his lost sense of taste. Searching to regain his spice for life, as well as a flux capacitor, Wade must battle ninjas, the yakuza, and a pack of sexually aggressive canines, as he journeys around the world to discover the importance of family, friendship, and flavor – finding a new taste for adventure and earning the coveted coffee mug title of World’s Best Lover.

In Theaters May 18, 2018

Connect with Deadpool Online: http://fox.co/DeadpoolMovieSite
Like Deadpool on FACEBOOK: http://fox.co/DeadpoolFB
Follow Deadpool on TWITTER: http://fox.co/DeadpoolTwitter
Follow Deadpool on INSTAGRAM: http://fox.co/DeadpoolInstagram

คำที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าว OS

คุณอาจสนใจเรื่องนี้