Hiraga Gennai
平賀源内
★★★

"เดี๋ยวข้าจะปรับปรุงเจ้าด้วยดีมะ?"


เด็กชายผู้รักการประดิษฐ์            
บางครั้งที่การประดิษฐ์เกิดล้มเหลว มักจะทำให้คนอื่นลำบากใจเสมอ            
พูดจาขวานผ่าซาก ชอบทำตัวให้ทุกคนรู้สึกรำคาญ            
เพื่อตอบสนองจิตใจอยากค้นคว้าของตัวเอง            
การไล่ตามหาความจริง เป็นสิทธิพิเศษที่มนุษย์ทำได้            
เป็นเหตุผลโง่ๆที่ทำให้เขาชอบไปดูห้องอาบน้ำผู้หญิง

วันเกิด   18 เมษายน                                               
ส่วนสูง  155 เซนติเมตร
แคว้น  โคว โนะ คุนิ (สมัยเอโดะ) 
งานอดิเรก  ประดิษฐ์ 
นักพากย์  Yamashita Seiichirou

 


สปอยคำตอบ
(ข้อมูลจากคุณ Jenovalentine)

บทที่1

大丈夫だった? 陽+7
今の爆発は何? 陰+7

บทที่2

なんでもできるんだね 陰+10
すごいね 陽+10

บทที่3

当然だよ 陽+12
ええっと…… 陰+12

บทที่4

私もわからない 陰+14
買い物にきただけ 陽+14

 


 

ร่างแสงและร่างเงา

ร่างแสง

ร่างเงา

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์