ดูแผนที่อื่นๆ ได้ที่นี่
เขต Izlude (伊斯鲁得岛)

มีรายละเอียดแผนที่ต่างๆ ดังนี้
5.เมือง Izlude (伊斯鲁得岛)
6.Sunken Ship (沉没之船)
7.Ghost ship (幽灵船)
8.Byalan Island (柏伊亚岚岛)

-Undersea Cave (海底洞穴)
-Undersea Temple (海底神殿)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อมอนสเตอร์

5.เมือง Izlude (伊斯鲁得岛)
(ไม่มีมอนสเตอร์)

6.Sunken Ship (沉没之船)
(เลเวลที่เหมาะสม 23-27)


7.Ghost ship (幽灵船)
(เลเวลที่เหมาะสม 26-30)


8.Byalan Island (柏伊亚岚岛)
-Undersea Cave (海底洞穴)
(เลเวลที่เหมาะสม 29-32)

-Undersea Temple (海底神殿)
(เลเวลที่เหมาะสม 32-36)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเมือง


เมือง Izlude (伊斯鲁得岛)
เมืองแห่งนักดาบ เป็นเมืองท่าที่จะพาเราไปสู่ดันเจี้ยนเรือ 2 แห่ง

แผนผังเมือง

 

 

เกาะบาบิลัน

กดเข้าดูวิกิของเกมได้ที่แบนเนอร์ด้านล่าง

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์