หลังจากที่ Pokemon GO! อัพเดตระบบใหม่ล่าสุด Appraisal ที่หัวหน้าทีมของแต่ละทีมจะเข้ามาพูด และอธิบายความเก่งของโปเกมอนของเหล่าเทรนเนอร์ได้นั้นหลายคนคงยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแต่ละคำพูดนั้นดีหรือไม่ดีเราจึงนำมาอธิบายให้ฟังว่าหมายความว่ายังไงบ้างไปดูกันเลยครับ

Team Mystic (Blanche)

 

วิเคราะห์ภาพรวมของโปเกมอน 
Overall, your (ชื่อโปเกมอน) is a wonder! What a breathtaking Pokemon!
หมายความว่าค่า IV 82.2%-100% (37/45 - 45/45)

Overall, your (ชื่อโปเกมอน) has certainly caught my attention.
หมายความว่าค่า IV 66.7% - 80.0% (30/45 - 36/45)

Overall, your (ชื่อโปเกมอน) is above average
หมายความว่าค่า IV 51.1% - 64.4% (23/45 - 29/45)

Overall, your (ชื่อโปเกมอน) is not likely to make much headway in battle.
หมายความว่าค่า IV 0% - 48.9% (0/45 - 22/45)

วิเคราะห์ Stats โปเกมอน

I see that its best attribute is its Attack หรือ HP หรือ Defense.
หมายความว่า จะบอกค่า Statsสูงสุดของตัวโปเกมอนตัวนั้นว่าจะมีค่า Attack หรือ HP หรือ Defense ไหนสูงที่สุด

It is matched equally by its Attack หรือ HP หรือ Defense.
หมายความว่า จะบอกค่า Stats สูงสุดเมื่อ Stats นั้นมีค่าเท่ากัน ตามด้วยค่า Stats อื่นๆ

Its stats exceed my calculations. It's incredible!
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 15 (สูงสุด)

I am certainly impressed by its stats, I must say.
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 13 - 14

Its stats are noticeably trending to the positive.
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 8 - 12

Its stats are not out of the norm, in my opinion.
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 0 - 7

Team Mystic (Candela)

วิเคราะห์ภาพรวมของโปเกมอน 
Overall, your (ชื่อโปเกมอน) simply amazes me. It can accomplish anything!
หมายความว่าค่า IV 82.2%-100% (37/45 - 45/45)

Overall, your (ชื่อโปเกมอน) is a strong Pokemon. You should be proud! 
หมายความว่าค่า IV 66.7% - 80.0% (30/45 - 36/45)

Overall, your (ชื่อโปเกมอน) is a decent Pokemon
หมายความว่าค่า IV 51.1% - 64.4% (23/45 - 29/45)

Overall, your (ชื่อโปเกมอน) may not be great in battle, but I still like it!
หมายความว่าค่า IV 0% - 48.9% (0/45 - 22/45)


วิเคราะห์ Stats โปเกมอน
Its Attack หรือ HP หรือ Defense is its strongest feature.
หมายความว่า จะบอกค่า Statsสูงสุดของตัวโปเกมอนตัวนั้นว่าจะมีค่า Attack หรือ HP หรือ Defense ไหนสูงที่สุด

I'm just as impressed with its Attack หรือ HP หรือ Defense.
หมายความว่า จะบอกค่า Stats สูงสุดเมื่อ Stats นั้นมีค่าเท่ากัน ตามด้วยค่า Stats อื่นๆ

I'm blown away by its stats. WOW!
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 15 (สูงสุด)

It's got excellent stats! How exciting!
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 13 - 14

Its stats indicate that in battle, it'll get the job done.
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 8 - 12

Its stats don't point to greatness in battle.
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 0 - 7

Team Instinct (Spark)

วิเคราะห์ภาพรวมของโปเกมอน 
Overall, your (ชื่อโปเกมอน) looks like it can really battle with the best of them!
หมายความว่าค่า IV 82.2%-100% (37/45 - 45/45)

Overall, your (ชื่อโปเกมอน) is really strong!
หมายความว่าค่า IV 66.7% - 80.0% (30/45 - 36/45)

Overall, your (ชื่อโปเกมอน) is pretty decent!
หมายความว่าค่า IV 51.1% - 64.4% (23/45 - 29/45)

Overall, your (ชื่อโปเกมอน) has room for improvement as far as battling goes.
หมายความว่าค่า IV 0% - 48.9% (0/45 - 22/45)

วิเคราะห์ Stats โปเกมอน
Its best quality is its Attack หรือ HP หรือ Defense.
หมายความว่า จะบอกค่า Statsสูงสุดของตัวโปเกมอนตัวนั้นว่าจะมีค่า Attack หรือ HP หรือ Defense ไหนสูงที่สุด

Its Attack หรือ HP หรือ Defense is great., too!
หมายความว่า จะบอกค่า Stats สูงสุดเมื่อ Stats นั้นมีค่าเท่ากัน ตามด้วยค่า Stats อื่นๆ

Its stats are the best I've ever seen! No doubt about it!
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 15 (สูงสุด)

Its stats are really strong! Impressive.
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 13 - 14

It's definitely got some good stats. Definitely!
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 8 - 12

Its stats are all right, but kinda basic, as far as I can see.
หมายความว่า มีค่า Stats อย่างน้อย 1 Stats ที่มีค่า IV 0 - 7


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://pokemongo.gamepress.gg/

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์