ในโกวเล้ง ศึกเทพยุทธ์เหนือฟ้านั้น เป็นแหล่งชุมนุมของจอมยุทธผู้กล้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายจากทั่วหล้าซึ่งเหล่าจอมยุทธทั้งหลายเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 สายตามลักษณะความสามารถของตัวละครอันได้แก่

สายกำลัง แทนด้วยสัญลักษณ์ กำปั้นค้อน หมายถึงตัวละครที่ในนิยายจะเป็นผู้ทรงพลัง  พละกำลังหนักแน่น ซึ่งมีตัวละครเด่น ๆ ได้แก่ อี่น่ำเทียน เซียงกัวกิมฮ้ง เซียวฮื้อยี้
สายวรยุทธ์ หรือกระบวนท่า แทนด้วยสัญลักษณ์ กรรไกร ซึ่งตัวละครในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีวิชาโดดเด่น ลึกลับ วรยุทธร้ายกาจเช่น ดรรชนีสัมพันธ์จิตใจของเล็กเซียวหงส์ พลังหยกอำไพของประมุขวังบุปผา เป็นต้น
สายท่าร่าง หรือวิชาตัวเบาสูงส่ง แทนด้วยสัญลักษณ์กระดาษ แต่ว่าตัวละครในสายนี้จะเป็นกลุ่มที่มีวิชาตัวเบาเลิศล้ำหรือท่าร่างอันรวดเร็วอันได้แก่  ไซมึ้งชวยเสาะ กวนอิมศิลา เจ้านครเมฆขาวเอี๊ยบโกวเซี๊ยะ เป็นต้น

ระบบดาวข่ม :  รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะ 100 ครั้ง
ด้วยความแตกต่างของตัวละครทั้ง 3 สายทำให้เกิด “ระบบดาวข่ม” หรือ “การแพ้ทาง” กันเกิดขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้การโจมตีของดาวข่มรุนแรงขึ้นและผู้ที่ถูกโจมตีจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงขึ้น

กำลัง เป็นดาวข่ม วรยุทธ

วรยุทธ เป็นดาวข่ม ตัวเบา

ตัวเบา เป็นดาวข่ม กำลัง

เช่น ด้วยพละกำลังอันหนักแน่นและมั่นคงดั่งหินผาของสายกำลัง ไม่ว่าวิชาวรยุทธจะเลิศล้ำสักเพียงใดก็ไม่อาจทำร้ายได้ แต่ตรงกันข้ามหากสายวรยุทธพลาดท่าเสียทีให้กับสายกำลัง ก็อาจจะต้องโดนสวนกลับอย่างดุดัน ดังนั้นสายกำลังจึงเป็นดาวข่มของสายวรยุทธ


“เจอศัตรูสายกำลังหากจัดทีมสายวรยุทธไปเหนื่อยแน่นอน งานนี้ต้องต้องเจอสายตัวเบาเท่านั้น !!”

ระดับขั้นบ่งบอกชนชั้นของวรุยทธ
ระดับตัวละครของโกวเล้งนั้นถูกแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตามระดับฝีมือประกอบไปด้วย
ระดับจอมยุทธทั่วไป : สีฟ้า เป็นตัวละครแนวตัวประกอบ ฝีมือพื้นเพ เช่น ลี้ตั่วฉุ่ย จูฉิกฉิก เป็นต้น
ระดับยอดฝีมือ : สีม่วง เป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีบทบาทและฝีมือพอสมควรในนิยาย เช่น ลิ้มเซียนยี้ กังเง็กนึ้ง
ระดับวรยุทธลึกล้ำ : สีทอง ตัวละครชั้นนำที่มี วรยุทธโดดเด่น เช่น ฮวยมั่วเล้า ฮวยบ่อข่วย โอวทิฮวย
ระดับตำนายยุทธภพ : สีแดง ตัวละครที่มีวรยุทธสูงส่ง เป็นยอดคนแห่งยุคที่มีเชื่อเสียงเลื่องลือ เช่น ไซมึ้งชวยเสาะ อี่น่ำเทียนเป็นต้น

ยอดคนอยู่หนใด
หลังจากทราบประเภทของจอมยุทธกันไปแล้ว  การเสาะหาจอมยุทธมาร่วมทีมก็เป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะพลาดไม่ได้ซึ่งมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การได้รับการราวัลล็อคอินสะสม

ระบบการผูกวาสนา

ระบบร้านค้าลึกลับ

รางวัลดวงจิต
ในช่วงแรกทีมของท่านอาจมีพลังต่อสู้ไม่สูงส่งเท่าไหร่นักแต่เพื่อคุ้นเคยกับยุทธภพมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถพัฒนาทีมต่อสู้ให้แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอน ฉบับหน้าเรามาดูการพัฒนาตัวละครกันดีกว่าสามารถทำให้ตัวละครแข็งแกร่งได้ด้วยวิธีใดบ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์