เรื่องสูตรคำนวณภายในเกมนี้ ไม่มีการเผยอย่างชัดเจน อีกทั้งแบ่งการโจมตีเป็น Hit ทำให้สังเกตตัวเลขได้ยาก จนกระทั่งมีชาวญี่ปุ่นได้ทำการทดสอบเพื่อหาสูตรที่น่าจะใกล้เคียงความเป็นจริง และเท่าที่สังเกตน่าจะไม่แตกต่างกับเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ที่ชาวไทยเล่นกันอยู่ในปัจจุบัน

สูตรคำนวณแบบยังไม่คิดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้าม
พลังโจมตีรวม = พลังโจมตีพื้นฐาน * [1.0 + Sphere + LS + FS + P + O + aBB + BB] * C * E * S

ส่วนที่ Damage เป็นแบบบวกเพิ่มจากพลังพื้นฐาน
Sphere = Sphere ประเภทที่เพิ่มพลังโจมตี เช่น Medulla Gem รวมถึงที่แสดงแบบบัฟ Muramasa
LS = Leader Skill ผลของบัฟตัวหลัก
FS = Friend Skill ผลของบัฟตัวหลักของเพื่อน
P = Potion โพชั่น ผลไม่ซ้อนทัพกับบัฟเพิ่ม ATK ทั่วไป
O = Ore แร่ต่างๆ เพิ่มพลังโจมตีตามธาตุ ซึ่งไม่ซ้อนทับกับบัฟอื่นๆ
aBB = Attack Buff Brave Burst บัฟที่เพิ่ม Attack แบบ Weiss หรือ Lancia ไม่ทับกับบัฟอื่นๆ
BB = ตัวแปรของค่า Brave Burst ซึ่งความแรงต่างกันไปตามยูนิตที่ใช้ ยูนิตบางตัว BB ทุก 1 เลเวลจะแรงขึ้น 50% ของพลังโจมตีพื้นฐาน แต่อาจจะแตกต่างกันไปตามตัวยูนิตอีก ในตัวอย่างช่วงท้ายมีการยกตัวอย่าง Logion BB เลเวล 10 จะแรงเท่ากับ 450% ของพลังโจมตีพื้นฐาน

ส่วนที่คูณ
C = Critical ความเสียหายจากคริติคอล แรงขึ้น 50% (เพิ่มความแรงได้จาก LS บางคน)
E = Elemental Weakness ผลของการแพ้ธาตุ
S = Spark ผลของความแรงที่เพิ่มจากการโจมตีพร้อมกับยูนิตอื่น แรงขึ้น 50% (นับเฉพาะ Hit ที่เกิดการ Spark, เพิ่มความแรงได้จาก LS บางคน)

* พลังโจมตีรวม จะลดลง 50% ถ้าโดนดีบัฟรูปดาบหัก (Injury)

หมายเหตุ :
- อาจแตกต่างจากอินเตอร์ แต่เท่าที่สังเกตพบว่าไม่ต่างมาก
- ใน Arena มีการปรับสูตรการโจมตี อาจใช้วิธีคำนวณที่แตกต่างกัน
- เป็นสูตรในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม มีการปรับสูตรเล็กน้อยในการคำนวณ Critical Damage ทำให้ลดความแรงจาก Critical Damage ของ Leader Skill กับ Friend Skill ลง (ดูอีกคลิปใน Youtube)

ทดสอบความถูกต้องของสูตรคำนวณ

คลิปที่หาสูตรคำนวณเป็นการทดสอบโดยใช้ Elulu 3 ดาว ซึ่งโจมตีเพียง 1 Hit และวัดตอนพลังโจมตีใกล้เคียง 1000 ร่วมกับการสกิลของ Diruma (ยังไม่มีในอินเตอร์) ตัวที่ทำให้โจมตีของยูนิตในทีมทั้งหมด โจมตีทะลุ DEF ได้ 2 เทิร์น (+ เทิร์นที่ใช้อีก 1 เทิร์น) ทดสอบใน Metal Palace ที่ปกติจะโจมตีกันแค่ 1 หน่วยเพราะศัตรู DEF สูง

ไฮไลท์บางส่วนในคลิป
ผลการทดสอบทะลุ DEF พบว่า Damage พื้นฐานถึงทะลุ DEF ก็ยังไม่เท่าค่า Attack ตรงๆ แต่ก็ใกล้เคียง

ทดสอบ Friend Skill พบว่าความแรงเพิ่มใกล้เคียงกับการบวก, ส่วน Sphere เพิ่ม Attack 50% เพิ่มความแรง 50% โดยคำนวณกับความแรงพื้นฐาน

เปลี่ยนไปทดสอบการโจมตีด้วยธาตุ ชัดเจนว่าเพิ่ม 50% เมื่อชนะธาตุ และเบาลง 50% เมื่อแพ้ธาตุ โดยผลเป็นแบบคูณ

บัฟเพิ่มโจมตีจาก BB ของ Michel (ยังไม่มีในอินเตอร์) เลเวล 10 เพิ่ม 100% ของพลังพื้นฐาน


Ore, Potion (50% ยังไม่มีในอินเตอร์) เพิ่มแบบบวกเข้าไปในพลังพื้นฐาน อย่างโจมตีพื้นฐาน 1000 กด Ore 50% ก็บวกโจมตีอีก 500 ทั้งสองอย่างนี้ไม่ทับกับค่าอื่น แต่บัฟอาจไม่แสดงไอคอน


Spark เพิ่มความเสียหาย 50% คูณเป็นลำดับสุดท้าย


ส่วนที่เหลือในคลิปจะเริ่มซับซ้อนแล้ว อย่างทดสอบเพิ่มคริติคอลแดเมจ, ทดสอบบัฟว่าทับกันหรือไม่ (ยากับหินไม่ทับ) เป็นต้น
 
ทดสอบอัดบอส Maxwell

โจมตี Maxwell เพื่อทดสอบความถูกต้องของสูตรคำนวณเว็บช็อปปิ้งออนไลน์ โดยให้ Logan พลังโจมตีพื้นฐาน 1,768 หน่วย ตัวเดียวในการอัดบอส โดยทำให้ไม่คิด DEF และได้พลังโจมตีเพิ่มจาก Critical ของ LS ของตัวเองและเพื่อน

ความเสียหายพื้นฐานทั้งหมด
- Muramasa บวก 50%, กด Ore +50%, Potion +50% (ในญี่ปุ่นมีแบบบวก 50%), บัฟเพิ่ม Attack ของ Michel (เพิ่ม 100%)
- BB LV 10 ของ Rogion บวกความเสียหาย 450% ของพลังโจมตีพื้นฐาน
- รวมแล้ว Attack จาก BB จะสร้างความเสียหายได้ 14,144 (ถ้าไม่คิด DEF)

ความเสียหายแบบคูณ
แพ้ธาตุ X 1.5, คริคอล X 1.5, LS เพิ่ม Critical X 2.0, LS เพิ่ม Critical จากเพื่อน X 2.0 เอา 4 ตัวแปรมาคูณกันสร้างความเสียหายได้อีก "9 เท่า" ของพลังพื้นฐาน (ยังเพิ่มได้อีกจาก Spark แต่ในคลิปไม่ได้ทำเพราะตัวเลขอาจคาดเคลื่อน)

ความเสียหายรวมจากการคำนวณ 14,144 X 9 = 127,296 Damage
ความเสียหายจริงประมาณ 123,962 Damage แบบไม่คิด DEF (ถือว่าใกล้เคียงกับสูตรคำนวณ)

* บัฟเพื่อนและตัวเองเป็นแบบเพิ่ม Critical Damage ทำให้เมื่อติด Critical จากปกติ 1.5 เท่า คูณอีก 2.0 (Leader Skill ตัวเอง) และ 2.0 (Leader Skill เพื่อน) เมื่อติด Critical จะโจมตีแรง 6 เท่าของความแรงปกติ
* ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น เมื่อเดือนมีนาคม มีแพตช์ปรับสูตรคิด Leader Skill ที่เพิ่มความแรง Critical ไปไม่นานเพราะเพิ่มแรงเกินไป แต่ยังไม่น่าจะมีผลกับเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ ถ้ามีคงมีประกาศใน List Update แบบเดียวกับญี่ปุ่น

สรุป
1. ค่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Sphere, Ore, Potion, Leader Skill, Friend Skill, จะเป็นการนำค่าที่คำนวณโดยใช้พลังโจมตีพื้นฐานของยูนิต
2.  นำตัวเลขที่ได้จากข้อ 1 ไปคำนวณกับ Critical, Spark, ชนะ-แพ้ธาตุ และ Debuff

คำถามที่พบบ่อย
สำหรับสูตรข้างต้น อันที่จริงไม่ต้องไปกดคำนวณในเกมให้วุ่นวายหรอกครับ เพียงแต่ที่ยกสูตรข้างต้นมา เพราะช่วยไขข้อข้องใจหลายเรื่องที่ถามกันบ่อยๆ

Q : ทำไมพอเพิ่ม Atk 50% แล้วกดใช้ BB เห็นเพิ่มแค่ 10% - 20% เอง ?
A : ดูสูตรน่าจะเข้าใจว่าไม่ได้เพิ่มความแรงในส่วน BB โดยตรง แค่บวกเพิ่มเข้าไป

Q : Leader Skill เพิ่ม 50% ทั้งสองตัว แต่ BB ไม่เห็นแรงขึ้นสักเท่าไหร่ ?
A : เพราะแค่บวกเข้าไป ต่อให้มีพลังโจมตีพื้นฐาน 1,800 (ความเสียหายเริ่มต้น ไม่นับ Sphere) ก็บวกจาก LS แค่ 900 + 900 ต่อให้จะกดใช้ BB ที่ความเสียหายร่วม 10,000 ความเสียหายจาก Leader Skill ก็เพิ่มแค่ 1,800
แต่ถึงจะเพิ่มแค่หลักเฉียดพัน แต่มีผลทั้ง 6 ยูนิตที่มีธาตุเดียวกัน และเพิ่มความแรงได้อีกจาก Spark หรือ Critical โดยรวมยังถือว่าแรงอยู่

Q : บัฟจากไอเทม, ยา, แร่ มีการทับกันหรือไม่ ? / บัฟจาก Muramasa กับ สกิลบัฟ ทับกันหรือไม่  ?
A : จากคลิปที่ทดสอบ ยืนยันได้ว่าแต่ละชนิดไม่ทับกัน เพียงแต่บัฟที่ไอคอนเหมือนกันจะแสดงเพียงไอคอนเดียว

Q : บัฟชนิดเดียวกันทับกันหรือไม่ ?
A : อันหลัง ทับอันแรก (มีทดสอบในคลิป)

Q : Leader แบบไหนเพิ่ม Damage สูงสุด ?
A : พวก Critical กับ Spark แรงกว่าพวกบวกธาตุ 50% หลายเท่า แต่โอกาสติดขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง

Q : ทำไมโดนดีบัฟดาบหักแล้วตีเบามาก ทั้งที่บัฟเพิ่ม Atk สู้แล้ว ?
A : ตามสูตร ดีบัฟจะอยู่ท้ายสุดของการคำนวณ ลด 50% ของพลังโจมตีทั้งหมด ต่างจากบัฟ Atk ที่เพิ่มแค่นิดหน่อยจากพลังพื้นฐาน

ทั้งนี้ ขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นการทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น และไม่รวมถึงในการสู้ภายใน Arena อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่โดยรวมน่าจะยังใช้วิธีคิดคล้ายกันอยู่ครับ

ที่มา : ROMsendesu, AppInvasion

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์