ข้อมูลอัพเกรดพลัง

1. Energy Boost

 

 

หลอดพลังชีวิตของตัวคุกกี้ยิ่งอัพเลเวลเยอะยิ่งทำให้คุกกี้วิ่งได้นานขึ้น

2. Jelly

 

 

Jelly ที่มีมากมายตามฉากยิ่งอัพเลเวลมากยิ่งให้ คะแนน เยอะ

3. Bonus Time

 

 

ไอเทมที่ขยายระยะเวลาที่เราขึ้นไปเก็บ Bonus Time ยิ่งอัพเลเวลมากยิ่งอยู่ใน Bonus Time ได้นานขึ้น

บูสเตอร์

Energy Boost

 

 

เพิ่มหลอดพลังของตัว Cookie 40 หน่วย [ใช้งานอัตโนมัติ]

Power Jellies Boost

 

 

เพิ่มระยะเวลาของไอเทมเสริมพลังที่เก็บได้ในฉาก [ใช้งานอัตโนมัติ]

Double XP

 

 

ได้ XP จากการวิ่ง คูณ 2 [ใช้งานอัตโนมัติ]

Fast Start

 

 

วิ่งผ่าน Stage 1 โดยเก็บ Jelly และ Coin ระหว่างทางให้อัตโนมัติ [ต้องกดใช้ตอนเริ่มวิ่ง]

Cookie Relay

 

 

เมื่อตัว Cookie หมดพลัง สามารถใช้ตัวคุกกี้ที่สองออกมาวิ่งแทนด้วยพลังครึ่งนึงได้ [กดใช้ได้ตอนจบ]

สุ่มบูสท์เตอร์

 

 

สุ่มบูสท์เตอร์พิเศษที่ไม่มีให้ซื้อ สามารถสุ่มได้ใหม่ในราคาที่ถูกลงเมื่อไม่พอใจกับบูสท์เตอร์ที่ได้
 

สมบัติ

1. Mint Candy ค่า Energy ลดช้าลง 3-4 เปอร์เซน

2. Cookie's Hairpin เพิ่ม Extra action point

3. Lost Jellyco มีโอกาส 5-10 เปอร์เซน ที่จะมีมิซไซร์ลงมา

4. Sparkling Crust มีโอกาสสร้างสะพานน้ำแข็ง 10-20 เปอร์เซน

5. Sorrow ช่วยดึงคุกกี้ขึ้นมาจากหลุม 1-3 ครั้ง

6. Holy Feather สามารถดูดไอเทมเข้ามาได้

7. Tree Leaf เพิ่มจำนวนการกระโดด 1-3 ครั้ง

8. Enchant Locket's Locket ได้พลังจาก Potion เพิ่ม 3-5 เปอร์เซน

9.Rare Gunpowder of Pirate's Bombg เมื่อชนสิ่งกีดขวางมีโอกาสที่สิ่งกีดขวางจะระเบิดเป็น Coin 25-35 เปอร์เซน

10. Revival Boots ฟื้นขึ้นมาด้วย Energy 20-30

11. Lv.50 Golden Club Trophy มีโอกาส 20-50 เปอร์เซน ที่จะได้ Crystal 2 ชิ้น จาก Playing Daily

12. Treasure Merchant's Safe box เพิ่มโบนัส Coin 7-12 เปอร์เซน

13. Red Ginseng ได้แต้มเพิ่ม 200-400 จาก เจลลี่หมีสีชมพู

14. Limited Edition Cookie Comics โบนัส XP 10-12 เปอร์เซน

15. Cookiebox 720 Controller สามารถดูดไอเทมเข้ามาได้

16. Pink Bear Jelly Prototype มีโอกาส 5-50 เปอร์เซน ได้ 200 Gift Point จาก Playing Daily

17. Magic Sword Handle มีโอกาส 5-50 เปอร์เซน ได้ 3000 Coins จาก Playing Daily

18. Rare Sapphire Brooch มีโอกาส 5-50 เปอร์เซน ได้ 2 Crystals จาก Playing Daily

19. 500 Year Old Ginseng Root ได้แต้มเพิ่ม 50-100 เมื่อเก็บเยลลี่หมีสีเหลือง

20. Book of Action Secrets เพิ่ม Extra action point

21. A Piece of Brain Gum ลดความเสียหายเวลาชนสิ่งกีดขวาง

22. Skin of Dragon's Tail เพิ่มระยะเวลาการใช้ไอเทม Giant และ Blast jellies

23. Lucky Dice's Lil' Bro เพิ่มระยะเวลาของ Power Jellies

24. A Seed of Flowcopter เพิ่มระยะเวลา Bonus Time

25. Wishing Star Dust เพิ่ม Energy ตอนเริ่ม

26. Muscle Cookie's Protein Powder ได้คะแนนเพิ่มเมื่อทำลายสิ่งกีดขวาง

27. Blood Cell ฟื้นคืนชีพและได้รับ Energy นิดหน่อย

28. Quick Wheel วิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อย

 

 

29. Coffee Bean ได้พลังเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บ Potions

30. Lucky Horseshoe เพิ่มความเร็วไอเทม Blast speed

31. Ruby Ring ลดความเสียหายเมื่อชนสิ่งกีดขวาง

32. Party Pinata เพิ่มความเร็วไอเทม Blast speed

33. Clapboard เพิ่ม Extra action point

34. Piggy Bank เพิ่มคะแนนเมื่อเก็บเหรียญเงิน

35. Ice Cream ได้ค่า XP เพิ่มขึ้น

36. Mythical Soft Hammer ได้คะแนนเพิ่มเมื่อทำลายสิ่งกีดขวาง

37. Macaron Burger เพิ่มระยะเวลาของ Power Jellies

38. Purple Ribbon Bow มีโอกาส 5-50 เปอร์เซน ได้ 100 Gift Point จาก Playing Daily

39. Flaring Slice Sun มีโอกาส 5-50 เปอร์เซน ได้ 1500 Coins จาก Playing Daily

40. Crystal Pearl Earring มีโอกาส 5-50 เปอร์เซน ได้ 1 Crystals จาก Playing Daily

41. Cookie Juice Bottle Cap ได้ Coin Bonus เพิ่ม

42. Waterproof Superwatch เพิ่มระยะเวลาใน Bonus Time

43. Dark Choco Hair Gel ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บ เยลลี่หมีสีเหลือง

44. Homemade Strawberry Jam ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บ เยลลี่หมีสีชมพู

45. Champion Chess Piece ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บตัวอักษร

46. Mystery Meteor Chip เพิ่มระยะเวลาไอเทม All Bear Jellies

47. Knitting Needles เพิ่มระยะเวลาใน Bonustime

48. Rare Garlic เพิ่มระยะเวลาไอเทม Blast Jelly

49. Afternoon Snack ลดความเร็วการเสีย Energy ลง

50. Sweat Drop เพิ่มระยะเวลาไอเทม Giant Jellies

51. Mocha Delight’s Whipped Cream ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บตัวอักษร

52. Electric Beat’s Energy เพิ่มระยะเวลาของ Magnet Jelly

53. Hat of Santa’s Pom-Pom ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บเหรียญ

54. Dust Unicorn’s Warm Hat ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บเหรียญทอง

55. Buttercream Choco Cookie’s Butter ได้ Coin Bonus เพิ่ม

56. Rainbow Candy เพิ่มระยะเวลาของ Power Jellies

57. Sweet Strawberry เพิ่มระยะเวลาใน Bonus Time

58. Blue Dragon’s Tooth มีโอกาสได้ XP สองเท่า สำหรับ Playing daily

59. Lucky 5-Leaf Clover มีโอกาสได้ Power Jellies สำหรับ Playing daily

60. Grilled Sausage มีโอกาสได้ Energy Boost สำหรับ Playing daily

61. Roof Whirligig มีโอกาสได้ Fast Start Boost สำหรับ Playing daily

62. Cookie First-Aid Kit มีโอกาสได้ Relay Boost สำหรับ Playing daily

63. First Harvest Olive Oil เพิ่มความเร็วในการวิ่ง

64. Kitty Paw Marshmallow ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บตัวอักษร

65. Hair Shine Gel ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บ Goin Coins

66. Nutritious Cranberry ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บ เยลลี่หมีชมพู

67. Empowering Vitamin C Pill ไอเทม Blast speed เร็วขึ้น

68. Famous ChocoChip Cookie ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บเยลลี่หมีเหลือง

69. Smiling Carnival Mask ได้ XP Bonus เพิ่มขึ้น

70. Deep Sea Murex Shell ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บเหรียญ

71. Forgotten Stocking’s Patch เพิ่มความเร็วในการวิ่ง

72. A Piece of Rainbow’s End Pet เติบโตขึ้นใน Bonus Time

73. Double Bubble’s Best Friend เพิ่มระยะเวลาของไอเทม All-Bear Jellies

74. Hand of Liker’s Good Thimble ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บเหรียญ

75. Cheeseberry’s Smelly Cheese Slice ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บ เยลลี่หมีชมพู

76. Bright Cookie’s Lollipop Bite ได้ XP Bonus เพิ่ม

77. Drop of Choco’s Choco Bar ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บเยลลี่หมีเหลือง

78. Third Skull Botton ได้ Energy เพิ่มตอนเริ่มเกม

79. Big Head Mushroom มีโอกาสได้ XP สองเท่า เมื่อ Playing daily

80. IQ enchancing Walnut มีโอกาสได้ Power Jellies สำหรับ Playing daily

81. Pitted Pickled Olives มีโอกาสได้ Energy Boost สำหรับ Playing daily

82. White Sugar Cube มีโอกาสได้ Fast Start Boost สำหรับ Playing daily

83. Healthy Carrot Snack มีโอกาสได้ Relay Boost สำหรับ Playing daily

84. Roasted Fresh Peanut ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บ เยลลี่หมีสีเหลือง

85. Organic Wheat Flour ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บตัวอักษร

86. Always Cute Acorn เพิ่มระยะเวลา Bonus Time

87. Good Year’s Wheat Harvest ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บ เหรียญทอง

88. Which’s Spike เพิ่มระยะเวลาไอเทม Magnet Jellies

89. Sweet Red Cherry ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บ เยลลี่หมีสีชมพู

90. Mud Arrowhead ได้คะแนนเพิ่มเมื่อเก็บ เหรียญ

91. Just Baked Cracker ได้ Energy เพิ่มตอนเริ่มเกม

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์