เกม Brave Frontier จะเล่นให้สนุกต้องทำความเข้าใจระบบ Unit ซึ่งเป็นแกนหลักของเกมให้ถ่องแท้เสียก่อน เพราะเกมนี้มีความน่าสนใจตรงระบบ Unit ค่อนข้างมาก ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

Unit 5 ประเภท

- Lord สายสมดุล เวลา Unit เลเวลอัพจะเพิ่มค่า Status ทั้งอย่างเท่าๆ กัน

- Breaker สายเน้น ATK เวลา Unit เลเวลอัพจะเพิ่ม ATK ค่อนข้างเยอะ แต่เพิ่ม DEF น้อย

- Guardian สายเน้น DEF เวลา Unit เลเวลอัพจะเพิ่ม DEF ค่อนข้างเยอะ แต่เพิ่ม ATK น้อย

- Oracle สายเน้น REC เวลา Unit เลเวลอัพจะเพิ่ม REC ค่อนข้างเยอะ แต่เพิ่ม HP น้อย

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์