งานประกวด Wara! Store Costume Contest Maid &Butler !! @ TGS 2019

Wara

มาพบกัน! กับกิจกรรมสุดพิเศษในงาน Thailand Game Show 2019 นี้ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon ที่จะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท กับการประกวด Wara! Store Costume Contest Maid &Butler !!และสำหรับการจัดครั้งแรกในปีนี้เราขอเชิญชวนเหล่านักคอสเพลเยอร์และผู้ที่สนใจสายแฟชั่นตัวจริง แต่งตัวแบบจัดเต็มมาประชันความสวยงามกัน!!
Wara

งานประกวด Wara! Store Costume Contest Maid &Butler !!

และนอกจากนี้ หากผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดทำการลงทะเบียนออนไลน์ รับไปเลยไอเทมสุดพิเศษ! จาก GODLIKE Wara! Store !!

วิธีการสมัครเข้าประกวด
รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 23:59 น.
ลงทะเบียนได้ที่ : https://f.ls/vTfB1

โดยหลังจากสมัครแล้ว ผู้สมัครต้องมารายงานตัวรับหมายเลขประจำตัว ได้ที่งาน Thailand Game Show 2019 บูธ G15

ที่ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon
รับสมัครที่งาน Thailand Game Show 2019 บูธ G15 : วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เปิดงาน จนถึงเวลา 15:00 น. พร้อมรูปภาพต้นแบบของชุดด้วย

ข้อกำหนดการประกวด
1.    ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2.    ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด และต้องนำหลักฐานมาดังนี้
o    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
o    สำเนาบัญชีเงินฝากที่มีชื่อเดียวกันกับบัตรประชาชน

3.    ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอตัวละครบนเวทีให้เหมาะสม ต่อหน้าคณะกรรมการ
4.    ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนภายหลังการตัดสิน หากเสร็จสิ้นการประกวดเกิน 7 วันไปแล้ว

รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด
-    รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
-    รองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท
-    รองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท
-    Best Maid 2,000 บาท
-    Best Butler 2,000 บาท
-    Best Costume 2,000 บาท
-    Best Performance 2,000 บาท
-    Popular Vote 5,000 บาท

กติกาการประกวด
(ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวด สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และยืนยันตัวที่หน้างาน)
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ แต่เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า

1.    ชุดที่ใช้ประกวดจะต้องเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ Wara! Store Costume Contest Maid &Butler !!โดยผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบชุดเอง หรือแต่งตัวตามตัวละครในเกมของ GODLIKE Wara! Store
2.    ห้ามแต่งชุดที่อ้างอิงถึง Maid หรือ Butler ที่มาจากเกม, การ์ตูนอื่นๆ เพื่อป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์ แต่ผู้เข้าประกวดสามารถที่จะนำชุดมาดัดแปลงโดยนำเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้สื่อถึงเกม Wara! Store โดยในชุดต้องมีส่วนประกอบของโลโก้  “GODLIKE Wara! Store” และ โลโก้ “GODLIKE Games”
3.    ชุดที่ใช้ในการประกวด จะต้องเหมือนต้นแบบที่ส่งให้กับทางทีมงาน ห้ามดัดแปลงหรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นแบบ
4.    กรณีเปลี่ยนรายละเอียดชุดจากแบบที่ส่งมาในฟอร์มออนไลน์ ผู้เข้าประกวดจะต้องมาแจ้งกับทางทีมงานที่จุดลงทะเบียน เรื่องรายละเอียดที่เปลี่ยนจากเดิมด้วย พร้อมกับนำแบบฟอร์มรายละเอียดที่เปลี่ยนมาด้วย
5.    สามารถใช้ได้ทั้งชุดผ้าและชุดเกราะ
6.    ชุด Costume สามารถใช้วัสดุได้ทุกรูปแบบ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
7.    ชุด Costume ต้องไม่มีการเปิดเผยร่างกายล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
8.    ผู้ประกวดมีเวลา 30 วินาทีบนเวที ในการแสดงท่าทางและการนำเสนอตัวละครหรือชุดที่ใส่ตามความเหมาะสม
9.    ผู้เข้าประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
10.    ห้ามนำอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธใดๆ เข้าร่วมในการประกวด เช่น ปืน ดาบ มีด ของมีคมอื่นๆ เข้าร่วมการประกวด หากผู้เข้าประกวดนำสิ่งของดังกล่าวมา ทางทีมงานขอสงวนไม่รับฝากสิ่งของดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
11.    อนุญาติให้ใช้พร๊อบประกอบได้ โดยจะต้องเหมาะสมกับชุด Maid หรือ Butler เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถาดอาหาร ถ้วยน้ำชา ฯลฯ
12.    ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
13.    ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน
-    แบ่งการให้คะแนนเป็น 5 หมวด รวม 100 คะแนน
-    ความสวยงาม - 30 คะแนน
-    รายละเอียดของชุด และ อุปกรณ์ - 30 คะแนน
-    การนำเสนอบนเวที - 20 คะแนน
-    ความคิดสร้างสรรค์ - 10 คะแนน
-    บุคลิกภาพ - 10 คะแนน

 ตารางเวลาการประกวด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ในภายหลัง)
12.00 - 15.00  น. รายงานตัว ณ โต๊ะลงทะเบียนบูธ Wara! Store บูธ G15
15.30 - 16.30 น. ร่วมตัวเพื่อจัดลำดับเพื่อเดินขบวน
17.00 - 20.00 น. เริ่มการประกวดตามลำดับ

สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์จะได้รับไอเทมสุดพิเศษจาก GODLIKE Wara! Store

ไอเทม 500 รูบี้จากเกม Wara! Store ฟรี
( จำกัดรางวัล 1 คนต่อ 1 รางวัล )

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนออนไลน์จะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนจบ จึงจะได้รับไอเทมโค้ด

**ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay ภายในศูนย์การค้า Siam Paragon**

1.    ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้เก็บอย่างมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2.    กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
3.    พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGS 2019 คือภายใน Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon เท่านั้น
**กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4.    โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม

true

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์