เมื่อผู้เล่นเข้าเล่น  Battle of Thrones  เมื่อเข้ามาครั้งแรกคุณสามารถเลือกอาชีพที่ชื่นชอบจาก 5 อาชีพ หลังจากนั้นผู้เล่นสามารถป้อนชื่อเล่นและสร้างตัวละครเกมของตัวเองได้  ถัดมาผู้เล่นต้องเหลือเลือกหนึ่งใน สามแคว้นคือ แคว้นฉี แคว้นฉิน และแคว้นฉู่เพื่อที่จะเข้าร่วมและเริ่มต้นการเล่นได้อย่างอิสระ   
      เมื่อเริ่มเกม ผู้เล่นจะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งแรกในดันเจี้ยนผู้เล่นใหม่เป็นกษัตริย์ ผ่านขั้นตอนการรบของ  "กองทัพระยะประชิด-รถบรรทุกบันไดพิทักษ์–ปีนกำแพงผ่านรถบรรทุกบันได-พ่ายแพ้ผู้นำศัตรู " ในดันเจี้ยนผู้เล่นใหม่ ผู้เล่นสามารถทดลองใช้ตัวละครเลเวล 60 ที่มีไอเทมครบครัน และเข้าสู่บรรยากาศที่แข็งแกร่งของสงครามและความมั่งคั่งของกลยุทธ์สงคราม ในช่วงปลายยุคของรัฐกับแคว้นทั้ง 7  
หลังจากเสร็จสิ้นการหัดเล่นเบื้องต้น ผู้เล่นจะเข้าสู่พื้นที่สำหรับคนเริ่มต้น โดยเนื้อเรื่องจะอยู่ในช่วงปลายของการต่อสู้ระหว่าง 7 แคว้น ผู้เล่นต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ แลจะมีทางเลือกสลับไปมาในเนื้อเรื่องหลักที่ให้ผู้เล่นเลือกได้ตามใจชอบ ส่งผลต่อทิศทางของเรื่องและพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเอง 

ในขณะที่ดำเนินเนื้อเรื่อง ผู้เล่นก็ต้องพัฒนาตัวละคร เพิ่มคะแนนต่างๆ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ซึ่งภายในจะมีระบบต่างๆ ที่ช่วยเอื้อในการพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะระบบอุปกรณ์ การเพิ่มสมรรถนะ  การเพิ่มทักษะต่างๆ การทำอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ที่ผู้เล่นสามารถพัฒนาได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ผู้เล่นยังสนุกกับภารกิจประจำวันโดย NPC มากมายจะมอบหมายภารกิจให้ผู้เล่น  และเมื่อเลเวล 17 ก็สามารถรับภารกิจที่หน่วยทหารชายแดนได้ด้วย 

เมื่อผู้เล่นเลเวล 19 ผู้เล่นจะสามารถเข้าร่วมหรือสร้างครอบครัวได้ จะได้รับวัสดุที่สามารถปรับปรุงสร้างบ้านได้ 

ในเลเวลที่ 20-25 จะสามารถเข้าร่วมโหมดสนามรบเล็ก ซึ่งเป็น PVE เข้าสู่แผนที่เพื่อฆ่ามอนสเตอร์ต่างๆ ซึ่งเมื่อเข้าร่วมจะได้รับของตอบแทนต่างๆ 

เมื่อเลเวล 25 จะสามารถเข้าสู่การต่อสู้ในระดับสงครามได้ และผู้เล่นได้รับภารกิจต่างๆ ที่เป็นระดับชาติรับงานระหว่างชายแดน และออกเดินทางลาดตระเวณได้ 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์