Ono no Imoko
小野 妹子
อีเว้นท์ 夏、空色の楽園で
★★★★★

"อย่าทำหน้าแบบนั้นกับใครนอกจากฉันนะ"


ความสามารถในการสื่อสารสูง เป็นบุคลากรที่สามารถแก้สถานการณ์ต่างๆได้ดีแทนไทชิ                    
สิ่งที่กังวลอยู่ตอนนี้คือการทำงานล่วงเวลาที่ไม่มีค่าตอบแทน เวลาพักก็น้อย                    
แม้จะปวดหัวกับความต้องการสุดฝืนของไทชิ                    
แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังเชื่อใจและอยู่ข้างไทชิเสมอ

วันเกิด   7 กรกฏาคม                                           
ส่วนสูง  176 เซนติเมตร
แคว้น  อินิชิเอะ โนะ คุนิ (สมัยอาซุกะ-นาระ) 
งานอดิเรก  หาเวลาหายใจได้เต็มปอด 
นักพากย์  Umehara Yuuichirou

สปอยคำตอบ
(ข้อมูลจากคุณ Aikarin Sakamaki)

เนื้อเรื่องบทที่ 1

ひとまず深呼吸 陰+7
遊ぶリストを作ろう 陽+7

เนื้อเรื่องบทที่ 2

ありがとうございます 陰+10
本当ですか? 陽+10

เนื้อเรื่องบทที่ 3

明日も楽しみ 陽+12
おかわりもどうぞ 陰+12

เนื้อเรื่องบทที่ 4

ありがとうございます 陽+14
すみません 陰+14

เนื้อเรื่องบทที่ 5

私もです 陽+16
ほどほどに・・・・・・ 陰+16

เนื้อเรื่องบทที่ 6

大丈夫です 陽+18
少しだけ 陰+18

 


ร่างแสงและร่างเงา

ร่างแสง

ร่างเงา

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์