สำหรับเกม 茜さすセカイでキミと詠う (Akane Sasu Sekai de Kimi to Utau) นี้จะแบ่งตัวละครออก 7 แคว้น โดยแต่ละแคว้นจะเป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงจากยุคต่างๆ ของญี่ปุ่น โดยแคว้นที่เราจะกล่าวถึงในคราวนี้คือ แคว้น  Miyabi no Kuni (雅の国) ซึ่งจะมีตัวละครยุคสมัยเฮอัน อยู่ดังนี้

แคว้น Miyabi no Kuni


Abe no Seimei

Fujiwara no Teika

Ki no Tsurayuki 

Ariwara no Narihira

Fujiwara no Michinaga

Sada Akira

Taira no Kiyomori

Kiso Yoshinaka

Funyano Yasuhide
     
       
       

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์