สำหรับเกม 茜さすセカイでキミと詠う (Akane Sasu Sekai de Kimi to Utau) นี้จะแบ่งตัวละครออก 7 แคว้น โดยแต่ละแคว้นจะเป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงจากยุคต่างๆ ของญี่ปุ่น โดยแคว้นที่เราจะกล่าวถึงในคราวนี้คือ แคว้น  Inishie no Kuni (古の国) ซึ่งจะมีตัวละครยุคเก่า สมัยอาซุกะ-นาระ อยู่ดังนี้

แคว้น Inishie no Kuni


Nakatomi no Kamatari 

Soga no Iruka

Fujiwara no Fuhito

Mononobe Moriya

Naka no Oe no Oji

Shotoku Taishi

Ono no Imoko

Soga no Umako

Ganjin
     
       
       

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์