Oda Nobunaga
織田 信長
(อีเว้นท์ 我が君の命ならば )

★★★★★

"เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะเจ้าเป็นผู้หญิงที่ข้ายอมรับไงล่ะ"


จอมอัจริยะผู้กล้าหาญที่ถูกส่งมาจากสวรรค์                
ยึดถือนโยบายนำผู้มีประโยชน์หรือทำให้พึงพอใจเท่านั้นมาอยู่ข้างตน                
แม้จะให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูง แต่บางครั้งก็มีด้านโหดที่สามารถละทิ้งพวกเขาได้                
รักและเอ็นดูรันมารุ ประเมินมิซึฮิเดะว่าเป็นผู้มีความสามารถและน่าสนใจ

วันเกิด   23 มิถุนายน                                               
ส่วนสูง  179 เซนติเมตร
แคว้น  อิคุซะ โนะ คุนิ (ยุคเซ็งโกคุ)
งานอดิเรก  ทดลองใจผู้คน
นักพากย์  Nakai Kazuya

สปอยคำตอบ
(ข้อมูลจากคุณ -)

เนื้อเรื่องบทที่ 1

声をかける 陽+7
止める 陰+7

เนื้อเรื่องบทที่ 2

何も言わない 陰+10
謝る 陽+10

เนื้อเรื่องบทที่ 3

ありがとうございます 陽+12
不安が消えたので 陰+12

เนื้อเรื่องบทที่ 4

戸惑う 陰+14
話を合わせる 陽+14

เนื้อเรื่องบทที่ 5

黙る 陰+16
反論する 陽+16

เนื้อเรื่องบทที่ 6

首を横に振る 陰+18
うなずく 陽+18

 


 

ร่างแสงและร่างเงา

ร่างแสง

ร่างเงา

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์