Oda Nobunaga
織田 信長
★★★★★

"เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะเจ้าเป็นผู้หญิงที่ข้ายอมรับไงล่ะ"


จอมอัจริยะผู้กล้าหาญที่ถูกส่งมาจากสวรรค์                
ยึดถือนโยบายนำผู้มีประโยชน์หรือทำให้พึงพอใจเท่านั้นมาอยู่ข้างตน                
แม้จะให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูง แต่บางครั้งก็มีด้านโหดที่สามารถละทิ้งพวกเขาได้                
รักและเอ็นดูรันมารุ ประเมินมิซึฮิเดะว่าเป็นผู้มีความสามารถและน่าสนใจ

วันเกิด   23 มิถุนายน                                               
ส่วนสูง  179 เซนติเมตร
แคว้น  อิคุซะ โนะ คุนิ (ยุคเซ็งโกคุ)
งานอดิเรก  ทดลองใจผู้คน
นักพากย์  Nakai Kazuya

สปอยคำตอบ
(ข้อมูลจากคุณ -)

บทที่1

肩を叩く 陽+7
何かして欲しい ことは ? 陰+7

บทที่2

動けない 陰+10
すぐに行く 陽+10

บทที่3

可愛くて …… 陰+12
なん でも ない です 陽+12

บทที่4

なん でも ない 陰+14
疲れてしまった つた 陽+14

บทที่5

わかりました 陽+16
いいんですか ? 陰+16

บทที่6

面白い話 ですか ? 陽+18
無理 です ! 陰+18

 


 

ร่างแสงและร่างเงา

ร่างแสง

ร่างเงา

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์