Cartoon Grand Prize 2020 ประกาศรายชื่อมังงะ 12 เรื่องที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง

    Cartoon Grand Prize 2020 หนึ่งในรายการประกวดรางวัลของมังงะประจำปี 2020 ได้มีการประกาศรายชื่อมังงะ 12 เรื่องที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแล้ว โดยจะมีการคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการอาสาสมัคร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานร้านหนังสือที่ลงคะแนนให้กับ “มังงะสดใหม่” สำหรับการแนะนำให้ใครสักคนอ่าน ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่ามังงะที่ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นมังงะที่คุณภาพแน่นอน

Cartoon Grand Prize

    สำหรับมังงะที่ถูกคัดเลือกนั้นจะเป็นมังงะที่มีการตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019 และส่วนใหญ่จะเป็นมังงะที่มีการตีพิมพ์ไม่ถึง 8 เล่ม ซึ่งครั้งนี้ในรอบแรกมีคณะกรรมการลงคะแนนทั้งหมด 95 คน และรายชื่อมังงะ 12 เรื่องที่ถูกละคะแนนมากที่สุดมีดังนี้

    Endo Tatsuya – SPY x FAMILY

Endo Tatsuya – SPY x FAMILY

    Kari Sumako – Atashi Shinu niwa

Kari Sumako – Atashi Shinu niwa

    Takamatsu Misaki – Skip to Loafter

Takamatsu Misaki – Skip to Loafter

    Sakurai Norio – Boku no Kokoro no Yabai Yatsu

Sakurai Norio – Boku no Kokoro no Yabai Yatsu

    Samura Hiroaki – Nami yo Kiitekure

Samura Hiroaki – Nami yo Kiitekure

    Tajima Rettou – Mizu wa Umi ni Mukatte Nagareru

Tajima Rettou – Mizu wa Umi ni Mukatte Nagareru

    Tamura Yumi – Mysery to iu Nakare

Tamura Yumi – Mysery to iu Nakare

    Fujimoto Tatsuki – Chainsawman

Fujimoto Tatsuki – Chainsawman

    Hotani Shin – Maku Musubi

Hotani Shin – Maku Musubi

    Yamashia Tomoko – Ikoku Nikki

Yamashia Tomoko – Ikoku Nikki

    Yamaguchi Tsubasa – Blue Period

Yamaguchi Tsubasa – Blue Period

    Wayama Yama – Muchuusa, Kimi ni
Wayama Yama – Muchuusa, Kimi ni

    สำหรับการประกาศผล 3 อันดับมังงะของรายการ Cartoon Grand Prize 2020 จะมีการประกาศช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2020 นี้

Cartoon Grand Prize 2020 ประกาศรายชื่อมังงะ 12 เรื่องที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง

ที่มา: https://natalie.mu
TrunksTH

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์