Pokemon เตรียมนำฝาท่อไปติดตั้งตามถนน 15 แห่งที่ฮอกไกโด

    The Pokemon Company ได้ประกาศที่จะนำ “Poke-Futa(ฝาท่อ)” ที่จะมีการออกแบบให้เป็นลายของเหล่าโปเกมอน ไปติดตั้งตามที่ต่าง ๆ ของฮอกไกโด และจะติดตั้งทั้งหมด 15 แห่งด้วย

    Poke-Futa แต่ละอันนั้นจะมีลายไม่เหมือนกัน และแต่ละลายก็จะมีเพียงอันเดียวในโลกเท่านั้นด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการนำ Poke-Futa ไปติดตั้งไว้ตามท้องถนนในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และในคราวนี้ก็จะถึงทีของฮอกไกโด

ตัวอย่างลายของ Poke-Futa ฝาท่อลายเหล่า Pokemon ที่ฮอกไกโด

3

4

5

6

7

    Poke-Futa ทั่วประเทศญี่ปุ่นกำลังจะมีจำนวนเกิน 70 อัน และในส่วนของ Poke-Futa ทั้ง 15 ที่ได้นำไปติดตั้งที่ฮอกไกโดนั้นก็ติดตั้งค่อนข้างห่างกันพอสมควร ทำให้ Poke-Futa ของฮอกไกโดมีระดับความยากในการเดินชมให้ครบสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ แต่ถ้าสามารถเดินชมได้ครบก็จะให้ความรู้สึกสำเร็จสูงกว่าที่อื่นด้วย นอกจากนี้ Poke-Futa ก็มีกำหนดที่จะกลายเป็น Poke-Stop สำหรับเกม Pokemon GO ด้วย

    อนึ่ง Poke-Futa ของฮอกไกโดนอกจากจะมีระยะห่างกันแล้ว สภาพอากาศที่นั่นยังหนาวมากด้วย ซึ่งบางที่ก็เข้าถึงยาก และฝาบางอันอาจจะถูกหิมะกลบอยู่ทำให้ไม่สามารถที่จะชมได้ ดังนั้นผู้ที่คิดจะไปเดินชมให้ครบควรเตรียมร่างกายและใจให้พร้อม
    
     Poke-Futa เริ่มมีการติดตั้งเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2018 ดยจะเป็นลายของ Eevee และหลังจากนั้นก็มีการติดตั้งเพิ่มตามท้องถนนของอีก 6 จังหวัด และถ้ารวมกับของฮอกไกโดก็จะทำให้มันมีจำนวนทั้งหมด 73 อัน (ในจำนวนนี้มีอยู่ 4 อัน ที่ติดตั้งแบบมีจำกัดเวลา) และในปี 2020 ก็จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมตามที่ต่าง ๆ ด้วย

ที่มา: http://blog.esuteru.com/
เรียบเรียงโดย: Arms

 true online

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์