Danmachi ฉบับมังงะของนักวาดคนใหม่ Yamachi Taisei จะเริ่มอย่างเป็นทางการธันวาคมนี้

    Danjon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Daro ka หรือ Danmachi ฉบับมังงะเล่มหลักหลักได้มีการเปลี่ยนให้คุณ Yamachi Taisei มาเป็นผู้วาดภาพประกอบ และในนิตยสาร Young Gangan ฉบับที่ 18 ที่วางจำหน่ายในวันที่ 6 กันยายน ก็ได้มีการลงตอนโปรโมทมาให้อ่านกันแล้ว

ภาพตัวอย่างฉบับมังงะที่คุณ Yamachi Taisei วาด

ภาพตัวอย่างฉบับมังงะที่คุณ Yamachi Taisei วาด

ภาพปกของ Young Gangan ฉบับที่ 18

ภาพปกของ Young Gangan ฉบับที่ 18

    Danmachi ฉบับมังงะเล่มหลักที่ผ่านมานั้นได้คุณ Kunieda เป็นผู้วาดภาพประกอบ มีการออกรวมเล่มมาแล้วเป็นจำนวน 10 เล่ม แต่เมื่อปีที่แล้วก็ได้หยุดการตีพิมพ์ไป จนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศให้คุณ Yamachi Taisei เป็นผู้วาดภาพประกอบของฉบับมังงะและจะเริ่มเนื้อเรื่องตั้งแต่บทของ Haruhime

    ในนิตยสาร Young GanGan ฉบับที่ 18 ก็จะมีตอนโปรโมทก่อนที่จะเข้าบทใหม่อย่างเป็นทางการ โดยจะเป็นตอนที่ Hestia Familia พึ่งเริ่มก่อตั้ง และจะเริ่มลงตีพิมพ์อย่างจริงจังในเดือนธันวาคม 2019
    
     Danjon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Daro ka หรือ Danmachi เป็นผลงานนิยายของคุณ Omori Fujino ที่ตีพิมพ์โดย GA Bunko ตั้งแต่ปี 2013 และต่อมาก็มีภาค Spin-off อีกสองภาคคือ Sword Oratoria กับ Familia Chronicle

Yamachi Taisei ได้เป็นนักวาดคนใหม่ของ Danmachi ฉบับมังงะลงใน Young GanGan ฉบับที่ 18

ที่มา https://natalie.mu/comic/news/346351
Arms

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์