One Piece Cosplay King Grand Prix งานประกวดการแต่ง Cosplay ของทีวีอนิเมะ One Piece ได้ทำการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบในรอบคัดเลือกแล้ว โดยในรอบคัดเลือกนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 150 คนจากผู้ส่งเข้าประกวดทั่วโลกกว่า 4,000 คน

ซึ่งในรอบนี้มีคุณ Yuegene Fay นักแต่ง Cosplay จากประเทศไทยติดได้รับการคัดเลือกด้วย!! ยังไงก็ส่งแรงใจให้คุณ Yuegene Fay ผ่านเข้ารอบต่อไปกันด้วยนะ!

รอบต่อไปที่กำลังจะถึงนั้นจะเป็นการคัดนักแต่ง Cosplay จำนวน 20 คนจาก 150 ในรอบคัดเลือก โดยจะเป็นตัวละครจากแก๊งหมวกฟาง 9 คนและตัวละครอื่น ๆ อีก 11 คน เพื่อไปตัดสินในรอบสุดท้ายที่งาน World Cosplay Summit 2019 ณ Nagoya Oasis 21 วันที่ 3 สิงหาคม 2019

สามารถดูรูปผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 150 คนได้ที่
http://worldcosplaysummit.jp/opcosplayking/result.html

TrunksTH

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์