พาสปอร์ตนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศครับ ซึ่งนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ในหลายๆ ประเทศก็จะนิยมใช้พาสปอร์ตในการยืนยันตัวตนแทนการใช้บัตรประชาชนไปเลยก็มี และทีนี้ การเดินทางเข้าไปยังประเทศต่างๆ ประชากรจากบางประเทศก็จะสามารถเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า ในขณะที่บางประเทศก็จะต้องทำเรื่องขอวีซ่าเสียก่อน โดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ รวมถึงสถานการณ์ของประเทศผู้ถือพาสปอร์ต และสถานการณ์ของประเทศที่ต้องการจะเดินทางไปด้วย

ล่าสุด ก็ได้มีผลการจัดอันดับพาสปอร์ตจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประจำปี 2018 โดยทาง Henley Passport Index ครับ ซึ่งปรากฏว่าพาสปอร์ตของประเทศญี่ปุ่นครองแชมป์เป็นอันดับ 1 โดยวัดจากจำนวนประเทศที่ชาวญี่ปุ่นสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งมีทั้งหมดถึง 189 ประเทศเลยทีเดียว รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์และเยอรมนี ที่อยู่ในอันดับ 2 ร่วมกัน ด้วยจำนวน 188 ประเทศที่สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ส่วนอันดับ 3 ร่วม ตกเป็นของประเทศฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เกาหลีใต้, สเปน และสวีเดน ด้วยจำนวน 187 ประเทศที่สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าครับ

ทางด้านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากตัดสิงคโปร์ออกไปแล้ว ก็มีประเทศมาเลเซียตามมาในอันดับ 9 ด้วยจำนวน 180 ประเทศที่เดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ตามมาด้วยประเทศไทยในอันดับ 64, ประเทศอินโดนีเซียในอันดับ 67, ประเทศฟิลิปปินส์ในอันดับ 70, ประเทศกัมพูชาในอันดับ 81, ประเทศเวียดนามในอันดับ 84 และประเทศเมียนมาร์ในอันดับ 87

จะว่าไปแล้ว การที่สามารถเดินทางไปที่ไหนๆ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านั้นเป็นเรื่องดีนะครับ เพราะการทำวีซ่าเข้าบางประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งอาจมีถึงหลายพันบาทเลยทีเดียว

เครดิต: Coconuts

เครดิตรูปภาพ: Uzakrota / Huffingtonpost / CNTraveler

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์