Close

Akaseka : ข้อมูลตัวละครแคว้น Kou no Kuni (江の国)

สำหรับเกม 茜さすセカイでキミと詠う (Akane Sasu Sekai de Kimi to Utau) นี้จะแบ่งตัวละครออก 7 แคว้น โดยแต่ละแคว้นจะเป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงจากยุคต่างๆ ของญี่ปุ่น โดยแคว้นที่เราจะกล่าวถึงในคราวนี้คือ แคว้น Kou no Kuni (江の国) ซึ่งจะมีตัวละครสมัยเอโดะ อยู่ดังนี้

แคว้น Kou no Kuni


Tokugawa Iemitsu

Tokugawa Yoshimune

Tokugawa Tsunayoshi

Hiraga Gennai

Sugita Genpaku

Ino Tadataka

Kobayashi Issa

Yui Shosetsu
       
       
       

 

ติดตามข่าวจาก Online Station ได้ที่

 

เพิ่มเพื่อน