Close

King of Kings 3 รูปอาวุธต่างๆ ที่Lv.185

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

     อาวุธต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยตรงจะต้องทำการสร้างมาจากอาวุธธระดับ175 ที่เมืองความทรงจำ เมื่อได้อาวุธเหล่านั้นมาแล้วก็จะต้องนำอาวุธชิ้นนั้นมาอัพเกรดด้วย หินศักดิ์สิทธิ์ อีกครั้งหนึ่งจึงจะได้ออกมาเป็นอาวุธขั้นสูงสุดที่มีในขณะนี้คือ อาวุธระดับเลเวล185

 ดาบเวทย์ : แสงเทพกระบี่มาร       ดาบ : กระบี่นรกหลอม

 

ติดตามข่าวจาก Online Station ได้ที่

 

เพิ่มเพื่อน