Close

8 เทพอสูรมังกรฟ้า : ทำความรู้จักระบบ Emotion

ระบบ Emotion
        ในเกม 8 เทพอสูรมังกรฟ้า ระบบ Emotion หรือ ระบบแสดงความรู้สึกด้วยไอคอนต่างๆ ซึ่งจะทำให้ท่านสะดวกและเพลินเพลินไปกับการพูดคุยมากยิ่งขึ้น


การใช้ไอคอนความรู้สึก
ท่าน สามารถเลือกไอคอนความรู้สึกประกอบในการสนทนาของท่าน เพียงคลิกเลือกไอคอนความรู้สึกที่ออกมาจากหน้าจอสนทนา  โดยจะมีจำนวนไอคอนความรู้สึกให้เลือกได้ 100 แบบในหนึ่งหน้าการใช้ไอคอนการดำเนินการยามว่าง
คลิ กซ้ายเลือกปุ่มแสดงท่าทางจากหน้าจอที่ปรากฏ เพื่อให้ตัวละครของท่านแสดงท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึก ถึงผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ


 

 

ติดตามข่าวจาก Online Station ได้ที่

 

เพิ่มเพื่อน